Preduzeće “Slove” d.o.o -procjena uticaja na životnu sredinu radnje za opravku i farbanje motornih vozila

15 nov 2012
Obavještenje – dalje
Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje
Rješenje – dalje