JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA

11 jul 2017

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat će trajati od 11. do 31. jula, 2017. Za vrijeme trajanja javne rasprave Nacrt odluke se može dobiti na uvid svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časova (srijedom od 08:00 do 15:00 časova) u zgradi Opštine - Sekrеtarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, ali i na internet stranici Opštine.
Centralna Javna rasprava održaće se u četvrtak 27.jula, 2017. u 19:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Akustičke zone na teritoriji Opštine Tivat - dalje
Nacrt Odluke o utvđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat - dalje
Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o akustičkim zonama na teritoriji Opštine Tivat - dalje
Program javne rasprave za Nacrt Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat - dalje