JAVNA RASPRAVA O NAČINU KORIŠĆENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA U ZAHVATU DUP-a TIVAT-CENTAR – I FAZA

13 jan 2015

Program Javne rasprave – dalje

ELABORAT O NAČINU KORIŠĆENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA U ZAHVATU DUP-a TIVAT-CENTAR – I FAZA – dalje