OBAVJEŠTENJE

18 dec 2014

U skladu sa Planom pošumljavanja područja opštine Tivat za period od 2013-2015.godine, broj 0817-1748 od 03.10.2013.godine, Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj i Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, nastavili su sa organizovanjem akcije pošumljavanja dijela Vrmca iznad sela Peani. Pošumljavanje je nastavljeno krajem novembra i koje je još u toku u skladu sa vremenskim prilikama. Pošumljava se sa sadnicama crnog bora, jasena, graba i divljeg kestena.

Sadnice crnog bora je obezbjedila Uprava za šume, a ostale sadnice nabavila je Opština Tivat.

U vezi sa pomenutim Planom, nastaviće se pošumljavanje na određenim lokacijama na proljeće u toku 2015.godine.


Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine