JAVNA RASPRAVA O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

30 dec 2013

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje

Grafički prikaz zona - dalje


Izvještaj sa javne rasprave - dalje

Program javne rasprave - dalje


Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje