JAVNA RASPRAVA ZA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJEŠTANJE DALEKOVODA 110kV “GRADIOŠNICA-HERCEG NOVI”

16 aug 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, obavjestila nas je da je nosilac projekta, Direkcija za investicije, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izmještanje dalekovoda 110 kV „Gradiošnica-Herceg Novi“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Ul. IV proleterske br.19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova i u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Trg magnolija br.1, I sprat, kancelarija br.5, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat, www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine je do 21.09.2018.godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, 21.09.2018. godine, sa početkom u 10 časova

Elaborat - PDF