KREATIVNA INFOGRAFIKA U SLUŽBI EKOLOGIJE

16 aug 2018

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, zajedno sa „Komunalno“ d.o.o. Tivat, organizovao je postavljanje plakata duž određenih priobalnih djelova opštine Tivat, sa posebnim akcentom na kupališta, gdje je i frekventnost kupača i prolaznika najveća.

Aktivnost je sprovedena u saradnji sa neprofitnom organizacijom „Green Sail“ iz Republike Hrvatske, koja je autor kreativne infografike, na kojoj su prikazani predmeti koje ljudi najčešće bacaju u more i vrijeme koje je potrebno da ti predmeti budu razgrađeni.

Namjera sprovođenja ove aktivnosti je da se pomoću kreativne infografikeukaže na problem zagađenja Jadranskog mora i kopna, kao i potrebu da svi korisnici mora i priobalja zajednički očuvaju okolinu.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost se zahvaljuje neprofitnoj organizaciji „Green Sail“ iz Republike Hrvatske i „Komunalno“ d.o.o. Tivat na saradnji.

INFOGRAPHIC 700mm Mont.   konačno 1

post slika