JAVNE RASPRAVE 2012

04 jun 2013

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat - period od 07.11.2012.g. do 07.12.2012.g.

Program javne rasprave - dalje

Nacrt Odluke o izmjenama Statuta - dalje

Obrazlpženje za izmjene Statuta - dalje


Javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana za biodiverzitet opštine Tivat za period od 2013 do 2018 godine - od 07 .11. 2012. godine, do 07. 12. 2012. godine.

Program javne rasprave - dalje

Nacrt plana - dalje 


Javna rasprava o Nacrtu odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja - od 07 .11. 2012. godine, do 07. 12. 2012. godine.

Program Javne rasprave  -  WORD

Nacrt odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja  -  WORD 


Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana akcije za mlade u Opštini Tivat - period od 6 novembra do 26 novembra 2012 .g.

Odluka i program javne rasprave o nacrtu LPAM-a  - dalje

Lokalni plan akcije za mlade - nacrt  - dalje

Izvještaj - dalje


Javna rasprava o Nacrtu UP-a Ruljina održati će se u periodu od 27.09.2012. do 26.10.2012.godine.

Obavještenje - dalje

Program javne rasprave - dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta - dalje 


Javna rasprava o Nacrtu DUP-a Mrčevac održati će se u periodu od 27.09.2012. do 26.10.2012.godine.

Obavještenje - dalje

Program javne rasprave - dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta - dalje  


Javna rasprava o Nacrtu DUP-a„Seljanovo“ održati će se u periodu od 28.07.2012.godine do 27.08.2012.godine. - PDF


Javna rasprava o Nacrtu DUP-a Gošići održati će se u periodu od 24.07.2012. do 10.08.2012.godine. - PDF


Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Aerodrom - Tivat"–Sektor 24 i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu u periodu od 20.06.2012. do 20.07.2012. godine - PDF  


 Javna rasprava povodom nacrta strateškog plana razvoja tivta za period 2012 - 2016

Strateski plan Tivta 2012-2016 - dalje 


Javna rasprava o Nacrtu DUP-a Donja Lastva održat će se u periodu od 14.05.2012. do 04.06.2012.godine. - dalje 


Javna rasprava o Nacrtu odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Tivat - period od 16.04. 2012.godine, do 30.04.2012.godine. 

Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Tivat - dalje

Program javne rasprave - dalje


 Javna rasprava o Nacrtu izmjena DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica za lokaciju 8 održaće se u periodu od 26.03.2012.godine do 10.04.2012.godine. - dalje


 Javna rasprava  o Nacrtu odluke o stipendijama traje u periodu od 09.01.2012. do 09.02.2012.godine.

Program javne rasprave  -  WORD

Nacrt odluke o stipendijama  -  WORD


Javne rasprave o nacrtu odluke o budžetu opštine Tivat za 2012.godinu

Nacrt budžeta opštine Tivat za 2012. godinu. - dalje

Program javne rasprave o nacrtu odluke o budžetu opštine Tivat  za 2012.godinu - dalje