JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA INFORMACIONE SISTEME I ZAJEDNIČKE POSLOVE

22 jun 2015

Oglašava se prijem na radno mjesto NAMJEŠTENIK/CA - HIGIJENIČAR/KA; jedan izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

JAVNI OGLAS - dalje