INTERNI OGLAS UNUTAR SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

24 jun 2015

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALI/A SAVJETNIK/CA II ZA TURIZAM, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme.

Interni oglas - dalje