JAVNI OGLAS ZA POTREBE DIREKCIJE ZA IMOVINU

06 jul 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I - PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA OPŠTINE na određeno vrijeme - dalje

Obavještenje o zatvaranju Javnog oglasa - dalje