Javni oglas za potrebe Direkcije za imovinu i zastupanje

24 okt 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I - PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA OPŠTINE, jedan/na izvršilac/teljka, na određeno vrijeme do povratka službenice sa trudničkog/porodiljskog odsustva - dalje