JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA MLADE, SPORT I SOCIJALNA PITANJA

14 nov 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA PITANJA MLADIH - dalje

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA RODNU RAVNOPRAVNOST, LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA - dalje