JAVNI OGLAS ZA POTREBE DIREKCIJE ZA IMOVINU – OBJAVLJEN 13.11.2013. GODINE

13 nov 2013

U Direkciji za imovinu u Opštini Tivat, oglašava se prijem na radno mjesto Samostalni savjetnik II za poslove imovine - dva izvršioca, na neodređeno vrijeme. - dalje