OGLAS ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA LICA KOJE BIRA ILI IMENUJE SKUPŠTINA OPŠTINE I DRUGIH LICA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPŠTINU

30 dec 2013

OGLAS ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA LICA KOJE BIRA ILI IMENUJE  SKUPŠTINA OPŠTINE  I DRUGIH LICA OD POSEBNOG  INTERESA ZA OPŠTINU - dalje

PRIJAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA PUTEM DODJELE KREDITA - dalje