JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOSMKI RAZVOJ

25 feb 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA ZA KNJIGOVODSTVO I LIKVIDATURU  - dalje