JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

02 mar 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II ZA SOCIJALNU I DJEČIJU ZAŠTITU - dalje