Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode

21 sep 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA KONTROLU I PRINUDNU NAPLATU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA - dalje

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA PRAVNA PITANJA - dalje