JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

26 sep 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA STAMBENE POSLOVE I EVIDENCIJU NASELJA,ULICA I BROJEVA ZGRADA - dalje