Javni oglas za potrebe Sekretarijata za lokalnu samoupravu

28 nov 2016

Javni oglas za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA PRAVNE POSLOVE - dalje