JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT

23 feb 2015

Opština Tivat raspisuje oglas za prijem PRIPRAVNIKA u organima lokalne uprave na period od 12 mjeseci, slijedećeg obrazovnog profila:

– Bachelor – Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju – 2 izvršioca

– Bachelor – Menadžment u pomorstvu – 1 izvršilac

JAVNI OGLAS – dalje