JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT

23 feb 2015

Opština Tivat raspisuje oglas za prijem PRIPRAVNIKA u organima lokalne uprave na period od 12 mjeseci, slijedećeg obrazovnog profila:

- Bachelor - Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju - 2 izvršioca

- Bachelor - Menadžment u pomorstvu - 1 izvršilac

JAVNI OGLAS - dalje