JAVNI POZIV za davanje u zakup privremenih lokacija

09 apr 2012

Opština Tivat oglašava davanje u zakup privremenih lokacija shodno Programu postavljanja privremenih objekata broj: 0304-118 od 26.05.2009.godine, Odluke o dopuni Programa broj: 0304-158 od 30.09.2010.godine, Zaključka o dopuni Programa broj: 0101-82 od 27.01.2011.godine i Odluke o dopuni Programa, broj: 0304-73 od 25.03.2011.godine - PDF(download)