JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/CA RADNE GRUPE ZA IZRADU ELABORATA O DRUŠTVENO-EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI OSNIVANJA JAVNE USTANOVE DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OPŠTINI TIVAT

20 sep 2016

Javni poziv - dalje