Javna rasprava o Nacrtu Odluke o finansiranju sporta i Nacrtu Pravilnika o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama u Opštini Tivat

20 sep 2016

Javna rasprava - dalje

Odluka o finansiranju sporta - dalje

Pravilnik o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama - dalje