JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA/CA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA LOKALNOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I EGIPĆANA ZA PERIOD 2017-2021 U OPŠTINI TIVAT

25 okt 2016

Javni poziv - dalje