JAVNI POZIVI – SEKRETARIJAT ZA EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

16 jun 2017

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat, obajavljuje Javne pozive i to:

1. Javni poziv – Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje,

2. Poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarstvu,

3. Javni poziv - Podrška razvoju organske poljoprivrede,

4. Javni poziv - Podrška razvoju ribarstva i marikulture.

Javni pozivi se objavljuju u okviru Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede ( „Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 5/17) i Plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2017.godinu, kojima su utvrđeni uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja.

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo u kancelariji broj 17, na telefon broj 032/661-347 i na mail: radmila.kilibarda@opstinativat.com