JUN 2013

10 jun 2013

– 28.06.2013. – Ugovor br. 16/05 – 2013 o tehničkoj podršci ETerraPN softvera u 2013. g. – Euro trade d.o.o.

– 25.06.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala za potrebe Opštine – Kastex d.o.o.

– 20.06.2013. –  Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br.173  DUP Donja Lastva –dalje

– 20.06.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. 89  DUP Donja Lastva  –dalje

– 20.06.2013. – Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. D 45  DUP Radovići – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o prodaji urbanističke parcele br. 2 DUP  L – S – T – G – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o prodaji poslovnog prostora PD 13, objekat 1, na kat.par.199/2 KO Tivat – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o ustupanju prava gradnje na lokaciji „Švedske barake“ – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o pristupanju kupovini zemljišta kat.par. 8 KO Krašići – dalje

– 20.06.2013. – Odluka o zaključenju poravnanja u predmetu Posl.br.P.1185/10/10 – dalje

– 10.06.2013. – Ugovor o nabavci i isporuci obrađenog kamena za potrebe popločavanja šetališta “Pine” – FLEMER STONE d.o.o.