KANCELARIJA ZA MLADE POZIVA ZAINTERESOVANE DA PRISUSTVUJU JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O MLADIMA

23 apr 2014

Opštinska Kancelarija za mlade poziva članove Radne grupe koji su radili na izradi Lokalnog plana za mlade opštine Tivat, predstavnike lokalne samouprave, institucija , medija, nevladinih organizacija , kao i sve zaintersovane građane da prisustvuju Javnoj raspravi o nacrtu Zakona o mladima koja će biti održana 24.04 u 12.00 časova (četvrtak) u multimedijalnoj Sali opštine Tivat.
Ministarstvo prosvjete je, u saradnji sa Upravom za mlade i sport, nevladinim organizacijama, kao i nezavisnim ekspertima, pripremilo radnu verziju Zakona o mladima.
U cilju razvijanja ovog dokumenta, smatramo neophodnim da u postupku pripreme Prijedloga, isti javno objavimo zatražimo primjedbe i sugestije od građana, naučnih, stručnih organizacija, nevladinih i drugih zainteresovanih organizacija i zajednica radi unapređenja teksta Zakona o mladima.
Primjedbe i sugestije možete dostaviti Upravi za mlade i sport, ulica Novaka Miloševa broj 28 ili putem e-maila na adrese krsto.vukadinovic@ums.gov.me. ili kancelarijazamladecg@gmail.com.
Rok za dostavljanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja (08.04.2014. godine).

Radnu verziju Zakona možete naći u prilogu - dalje