OBAVJEŠTENJE – AKCIJA ČIŠĆENJA MORSKOG DNA I OBALE

29 apr 2014

U sklopu svjetskog pokreta ,,Let’s Do It“ koji za cilj ima podizanje svijesti građana o ekološkim problemima zajednice u kojoj žive, organizuje se 10. maja 2014. godine velika akciju čišćenja crnogorske obale pod nazivom ,,Let’s Do It Montenegro“ u svih šest primorskih opština. Nacionalni kordinator akcije je ADP-Zid iz Podgorice, a za teritoriju opštine Tivat, Opština Tivat i NVO “Pravi put”.Pozivamo sve građane, organizacije i institucije da uzmu učešća u velikoj akciji čišćenja našeg primorja. Na sam dan akcije (10. maja) biće postavljeni info punktovi na kojima će volonteri moći da preuzmu opremu za čišćenje.
Zainteresovani se mogu prijaviti putem fejsbuk stranice www.facebook.com/letsdoitmontenegro, u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, Trg magnolija br1, kao i u prostorijama NVO Pravi put, zgrada Crvenog Krsta u Tivtu.
,,Let’s Do It Montenegro“ je dio regionalne inicijative ,,Let’s Do It Mediteterranean“ u okviru kojeg će se čistiti priobalje 21 države mediteranskog basena. Inicijativa je pokrenuta sa namjerom da se pospješi saradnja civilnog, javnog i privatnog sektora na rješavanju ekoloških problema.