VASPITNO OBRAZOVNE USTANOVE

03 mar 2008

Osnovna škola „Drago Milović“
Šetalište kapetana Marka Krstovića,
85320, Tivat
Tel: +382 (0) 32/ 670-575; 670-550
Fax: +382 (0) 32/ 670-576
Osnovna škola „Branko Brinić“
Radovići b.b.
85323, Radovići
+382 (0) 32/ 677-064
skola@os-bbrinic.edu.me

Muzička škola Tivat
ul. Staničića 19
85320, Tivat
+382 (0) 32/672-411
muzickaskolativat@t-com.me
 

Srednja mješovita škola „Mladost“
ul. Omladinskih radnih brigada b.b.
85320, Tivat 
Tel : +382 (0) 32/ 674-614
Fax : +382 (0) 32/ 674-613

Fakultet za Mediteranske poslovne studije Tivat (FMS)
ul. Luke Tomanovića 2
85320, Tivat

Kontakt telefon STUDENTSKE SLUŽBE FMS:
+382 32 671 786 (od 9.00h do 15.00h)
+382 69 288 045 (od 9.00h do 15.00h)

FAX STUDENTSKE SLUŽBE FMS:
+382 32 671 786

E - mail:
fms-tivat@t-com.me
studentskasluzbafms@gmail.com
studentskafms@gmail.com

Web:
http://www.fms-tivat.me

 

JPU Bambi - Tivat
Ul. Đačka br. 3
85320, Tivat 
Tel : +382 (0) 32/ 670-350

 
JPU Bambi - Donja Lastva
Donja Lastva
85320, Tivat 
Tel : +382 (0) 32/ 684-491

Privatna obrazovna ustanova "Knightsbridge Schools International Montenegro"
Vrtić, osnovna i srednja škola (prilagođena djeci uzrasta 3 - 18 godina)
Omladinskih radnih brigada b.b. 85320 Tivat
Tel: +382 (0)32 672 655
Mob: +382 (0)67 213 274
e-mail: info@ksi-montenegro.com
https://www.ksi-montenegro.com/