Kompanija Adriatic Marinas Opštini Tivat duguje 7 miliona eura

07 sep 2021

-Sa danas održane press konferencije-

Rezultati ekonomsko-finansijskog vještačenja međusobnih potraživanja Opštine Tivat i kompanije „Adriatic Marinas“ doo (Porto Montenegro), koje je na zahtjev Opštine izvršio „Centar za forenzička istraživanja“ doo Novi Sad, pokazuju da „Adriatic Marinas“ Opštini Tivat duguje 7.036.928,93 po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i pripadajuće zatezne kamate.

Sa svim detaljima ove analize javnost je upoznao ekonomski forenzičar Nenad Šipka, koji je dio pravnog tima, formiranog Uredbom predsjednika opštine, na čijem čelu je advokatska kancelarija Predraga Savića iz Begrada, a koji se bavi slučajem vezanim za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine Tivat i kompanije „Adriatic Marinas“.

Naknada za komunalno opremanje zemljišta osnovno je izvoriše prihoda za opštinu i ova sredstva su potrebna kako bi bila usmjerena na unapređenje gradske infrastrukture“, rekao je predsjednik opštine Željko Komnenović i dodao: „Naša namjera nije da se zatežu odnosi sa investitorima, već da projekti koji se realizuju na teritoriji opštine nesmetano traju i da se razvijaju na dobrobit građana Tivta, šire zajednice i samih investitora. Mora se prekinuti sa praksom da se investitor direktno dogovara sa Vladom Crne Gore, pa da se obaveze „po dubini“ spuštaju na lokalni nivo. U ovoj administraciji to se neće dešavati, jer smo mi mandat na posljednjim izborima dobili kao građanske liste koje se zalažu za javni interes.“

On je naglasio da Opština Tivat ni u jednom trenutku nije spriječila dalji razvoj projekta Porto Montenegro već da ga je pomogla, ali da ista pravila moraju važiti za sve, te da građani moraju vidjeti benefit od ovakvih projekata. On je naglasio da će dijalog sa investitorom prethoditi svakoj daljoj aktivnosti, pa i određenim pravnim procesima.

Kroz moje vještačenje se prožima taj „čuveni“ član 18c (Ugovora o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu MTRZ „Sava Kovačević“). Ugovor između Vade Crne Gore i „Adriatic Marinas“ doo ne obavezuje Opštinu Tivat iz prostog razloga što Opština Tivat nije potpisinik tog Ugovora i s tim u vezi nije u obligacionim odnosima ni sa jednim od potpisnika tog ugovora“, naglasio je Šipka i konstatovao da je odredba iz člana 18c neobavezujuća po Opštinu Tvat, pa je samim tim predmet ugovora koje je Opština u kasnijem periodu potpisivala sa kompanijom „Adriatic Marinas“ pozivajući se na ovaj član, nedopušten. „Kada je predmet obaveze nedopušten, ugovor je ništavan“, zaključuje Šipka, koji je po sopstvenim riječima, vještačenje izvršio na osnovu svih zakona, dostupnih ugovora i pripadajućih odluka.

Direktor Direkcije za investicije Opštine Tivat Budimir Cupara istakao je da je u proteklom periodu „Adriatic Marinas“ pokrenula pet upravnih postupaka u vezi sa za obračunom komunalija za izgradnju dijela projekta pod nazivom „Boka place“. Po njegovim riječima Direkcija za investicije donijela je četiri rješenja ukupne vrijednosti preko 1,2 miliona eura, međutim u zakonskom roku nije izvršena uplata sredstava od strane investitora.

Ova pravosnažna rješenja ukinuta su početkom avgusta, čime je investitor izgubio pravo građenja i prijave građenja. Po riječima Cupare investitor bi morao ponovo pokrenuti upravne postupke koji će se obračunavati po novoj Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Shodno ovoj Odluci, finansijske obaveze investitora značajno će se povećati, i to više od 50% u odnosu na ranije zaračunatu vrijednost.

„Adriatic Marinas“ je u međuvremenu pokrenuo žalbeni postupak na rješenja Direkcije i ovaj postupak traje pred nadležnim Ministarstvom, dok je Opština čvrstog stanovišta da se obaveze po osnovu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta moraju izmirivati.

O političkom aspektu ovog slučaja

Upitan da prokomentariše i politički aspekt cijelog slučaja Komnenović je rekao kako „nije teško zaključiti da koncerti i ostala javna dešavanja koja se ne sviđaju određenim političkim grupacijama nisu stvarni razlog razmišljanja o njihovoj podršci. Stvarni razlog je ovo o čemu danas pričamo, stvarni razlog je politika DPS-a iz minulog perioda u kome su oni vodili projekat oko komunalija.“

Predsjednik opštine je naglasio da će se vlast na čijem je čelu boriti za javni interes: „Pravdu i javni interes mora da osjeti svaki građanin Tivta od Krtola do Lepetana i to je naš cilj.“

post slika