Konferencija „Kako do održive budućnosti u Crnoj Gori?“

29 apr 2013

U petak 26.04.2013 godine  u Hotelu „Ramada“ u Podgorici održana je konferencija „Kako do održive budućnosti u Crnoj Gori?“. Prisustvovali su predstavnici Opštine Tivat Biljana Krivokapić i Ratko Perišić. Konferenciju je otvorio ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović. U toku konferencije su predstavljeni izvještaj o Nacionalnim konsultacijama o postmilenijumskim razvojnim ciljevima i revizija Nacionalne strategije održivog razvija Crne Gore. Predstavljeni su i rezultati postmilenijumskih nacionalnih konsultacija u Crnoj Gori, kao i sinergija procesa strateškog planiranja u kontakstu nacionalne politike održivog razvoja. U sklopu panela 1 predstavljene su postmilenijumske konsultacije iz perspektive Sistema UN u Crnoj Gori i uključivanje građana kroz inovativne metode. U sklopu panela 2 predstavljene su Naučene lekcije iz praćenja progresa u sprovođenju Nacionalne strategije održivog razvoja, ciljevi održivog razvoja i socijalna inkluzija i strateške i konceptualne osnove za reviziju Nacionalne strategije održivog razvoja.

post slika