Konferencija “LOKALNO.ODGOVORNO.TRANSPARENTNO”

10 jul 2017

Predstavnci opštine Tivat učestvovali su na konferenciji ,,Lokalno.Odgovorno.Transparentno“ koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), 7. jula 2017. godine u Podgorici. CRNVO ovom je konferencijom zaključio realizaciju projekta Jače OCD – Jača Demokratija, uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Cilj konferencije je bio upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava, organa državne uprave, nevladinog sektora, kao i cjelokupne crnogorske javnosti sa postojećim ambijentom za djelovanje NVO na lokalnom nivou.
Učesnici konferencije su diskutovali o stanju u oblasti saradnje opština i civilnog društva, kao i transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava, te jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama.
Konferenciju je otvorio potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zoran Pažin a učesnicima konferencije obratili su se i Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore, Refik Bojadžić; šef Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Aivo Orav i izvršna direktorka CRNVO-a, Ana Novaković.
Panelisti na konferenciji bili su: Jadranka Vukčević, generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu Ministarstva javne uprave; Vladimir Jokić, predsjednik opštine Kotor; Slavenko Blažević, predsjednik SO Mojkovac; Sonja Nikčević, potpredsjednica opštine Nikšić; Milena Milošević, istraživačica u NVO Institut Alternativa.
Sa ovog skupa proizašli su prijedlozi i zaključci koji imaju za cilj unapređenje saradnje lokalnih uprava i civilnog društva. Na konferenciji su ispred Opštine Tivat učestvovale sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, mr Dubravka Nikčević i samostalna savjetnica za saradnju sa NVO, Ivana Petković.

CRVNOslika02

post slika