NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANJU AKUSTIČNIH ZONA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT

10 jul 2017

Akustičke zone na teritoriji Opštine Tivat - Grafički prilog - PDF
Nacrt Odluke o utvđivanju akustičkih zona na teritoriji opštine Tivat - dalje
Program javne rasprave - PDF