Konkurs za izradu autohtonog suvenira na temu „Bućarska olimpijada“

25 jul 2022

Povodom 70 godina od održavanja prve Bućarske olimpijade u Tivtu, a u skladu sa Strategijom razvoja turizma opštine Tivat za period 2020 - 2024. godine (Aktivnost 3.4.8 - Razvoj i izrada autohtonih i lokalnih suvenira), Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat raspisuje Konkurs za izradu autohtonog suvenira na temu "Bućarska olimpijada".

Konkurs je otvoren do 15. septembra, a pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije opština Tivat, Kotor, Herceg Novi i Budva.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 08 do 12h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16), na telefon: 032/ 661-359 i na email adresu drustvenedjelatnosti@opstinativat.me.

Konkurs za izradu suvenira pogledajte ovdje.

post slika