Konkurs za NVO za predaju prijedloga projekata – RELOAD 2

28 mar 2022

Opštine Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih lokalnih samouprava Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima lokalnih samouprava iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  • · Zaštita životne sredine
  • · Socijalna inkluzija i zaštita
  • · Rodna ravnopravnost
  • · Omladinska politika
  • · Kultura

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja i kriterijumima, u Tivtu će biti organizovan „Info dan“ u četvrtak, 31. 03. 2022. godine, u terminu 14.00 – 15.00h, u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana - Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS, koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Konkurs možete preuzeti ovdje
Dokumentaciju za konkurs za NVO možete preuzeti ovdje
Dokumentaciju za konkurs za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih možete preuzeti ovdje
Često postavljana pitanja i najčešće greške pri apliciranju možete preuzeti ovdje