Kontejneri za odjeću i obuću

08 maj 2015

Težnja Opštine Tivat da bude u društvu gradova i razvijenih sredina u kojima odbačene stvari se ne tretiraju kao otpad, vec kao vrijedne sirovine koje se ponovno vraćaju u život i na taj način štede prirodni resursi, rezultiralo je postavljanjem kontejnera za sakupljanje odjeće i obuće, na dvije lokacije u gradu. Kontejneri na lokaciji u ul. Palih boraca (kod pošte) i ul. Zagrebačkoj na Seljanovu (kod Crvenog krsta), na konforan način, pružaju mogućnost građanima Tivta da se oslobode odjeće i obuće koja njima nije potrebna, a istovremeno pomažu građanima kojima su te stvari potrebne. Kontejneri imaju još jednu ulogu, a to je da opominju sve građane Tivta, na zakonsku obavezu spriječavanja nastanka, selekcije i reciklaže otpada, kao odgovornog ponašanja prema prirodi i okolini.

Odlukom Predsjednika opštine, Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta povjereno je staranje o kontejnerima za sakupljanje odjeće i obuće. Dana 08. maja 2015.godine ključevi spremnika kontejnera predati su predstavniku Opštinske organizacije Crvenog krsta. Opštinska organizacija Crvenog krsta će redovno prazniti kontejnere, a sakupljenu odjeću i obuću distribuirati prema pravilima Crvenog krsta. U cilju praćenja količina sakupljene odjeće i obuće, Opštinska organizacija Crvenog krsta će tromjesečno obaviještavati.

Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj

post slika