MAJ 2015

11 maj 2015

- 01.06.2015. - Sporazum o izmjenaa i dopunama sporazuma o utvrđivanju prava i obavezan izgradnji objekata za kolektivno stanovanje u Tivtu - DOO CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRANJU

- 26.05.2015. - Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu Posl. Br Rs 25/12 - dalje

- 26.05.2015. - Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele UP 123 u zahvatu DUP Mrčevac - dalje

- 26.05.2015. - Odluka o razmjeni zemljišta - dalje

- 26.05.2015. - Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti - dalje

- 26.05.2015. - Ugovor o nabavci i ugradnji robe - Opština Tivat i "Civil engineer" d.o.o. Podgorica

- 20.05.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Cenaj Isen

- 20.05.2015. - Ugovor o zasnivanju stvarnih službenosti - Opština Tivat i QD Hotel and Property investment Montenegro d.o.o. Tivat

- 15.05.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "PM Hotels" d.o.o. Tivat

- 13.05.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Branko Gulić

- 12.05.2015. - Ugovor o nabavci robe - Opština Tivat i "Wireless Montenegro" d.o.o. Podgorica

- 08.05.2015. - Ugovor za pružanje usluga - Opština Tivat i "HLB Mont Audit" d.o.o. Podgorica

- 08.05.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "Vlad Invest" d.o.o. Tivat i "K Invest" d.o.o. Tivat

- 07.05.2015. - Ugovor za pružanje usluga - Opština Tivat i "Arhiplan CG" d.o.o. Podgorica

- 06.05.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "Kaluđerovina" d.o.o. Tivat

- 06.05.2015. - Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika - Opština Tivat i "Zoranić" Tivat

- 06.05.2015. - Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika - Opština Tivat i "Blue Line" d.o.o. Herceg Novi

- 01.05.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "Lido Mar" d.o.o. Tivat