KORACI KA IZRADI NACRTA LOKALNOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U OPŠTINI TIVAT

21 mar 2012

U svečanoj Sali Opštine Tivat u utorak je održan sastanak predstavnika OSCE, Ministarstva za manjine i ljudska prava i Odjeljenja za rodnu ravnopravnost CG  i predstavnika Opštine Tivat, institucija i  NVO-sektora.

 Zakonom  o rodnoj ravnopravnosti je utvrđena obaveza svih organa da radi postizanja rodne ravnopravnosti, u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i preduzimanja aktivnosti iz svoje nadležnosti ocjenjuju se  i vrednuju uticaj tih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca na lokalnom nivou.
      Plan aktivnosti predstavlja razvojni dokument za implementaciju politike rodne    ravnopravnosti i Opština Tivat je spremna da preduzme sve aktivnosti kako bi se ovaj nacrt što prije usvojio.Uz podršku današnjih predstavnika svih organizacija taj posao će biti olakšan na sveopšte zadovoljstvo.

post slika