Svjetski Dan Šuma

21 mar 2012

Opština Tivat je kroz sprovodjenje aktivnosti Lokalnog Plana zaštite životne sredine obilježila  svjetski Dan Šuma- 21.03.2012. godine. Tom prilikom su  u Velikom gradskom parku uz učešće Ilije Janovića Potpredsjednika opštine Tivat i članova Zelenog Tima - Ljiljane Ćalović, Tonka Lukšića, Žarka Kljajevića i Tatjana Jelić   i grupe mladih iz Srednje škole „Mladost“ u Tivtu posadjene sadnice jelki . Tatjana jelić Sekretar Sekretarjata za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine je ukazala prisutnima na značaj šuma  kao savremne ekološke fabrike i idealnog staništa za biljni i životinjski svijet i samoga čovjeka.

Apostrofirano je da se fond šuma iz godine u godinu značajno smanjuje i  naučnici procjenjuju da svake godine nestane oko 13 miliona hektara po šumama, što odgovara veličini Grčke.  Takodje je istaknuta  uloga šuma u prečišćavanju zagadjene atmosfere. Lišće tridesetogodišnjeg stabla može vezati tokom fotosinteze čak i do 120 kg fabričke prašine, odnosno pročistiti čak 100 000 m3 vrlo zagadjenog industrijskog zraka, što u konačnom daje podatak da u godini dana jedno takvo stablo „izdahne“ cca 250 m3 kiseonika, što je dovoljno za potrebe dva odrasla čovjeka. U konačnom pozvani su  svi prisutni kao i svi gradjani Tivta da daju doprinos životnoj sredini i misle na sopstveno okruženje ne samo na dane koji se obilježavaju  shodno ekološkom kalendaru,  već svakodnevno u cilju unapredjenja našeg života i zdravlja.

post slika