KORACI KA LOKALNOM PLANU AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U OPŠTINI TIVAT

03 maj 2012

 U sali Opštine Tivat  u  petak sa početkom u 12 30 časova  biće održana tribina "Osnaživanje učešća žena u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u pet opština u Crnoj Gori", koju organizuje Centar za preduzetništvo I ekonomski razvoj(CEED) I SOS telefon za žene I djecu žrtve nasilja Nikšić a  u saradnji sa Odjeljenjem za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska I manjinska pitanja CG.
 Na tribini će se promovisati rezultati projekta kao i prezentacija koordinatorke Darke Ognjanović o preduzetim mjerama  Opštine Tivat kada je u pitanju rodna ravnopravnost. Učesnici tribine su svi dosadašnji akteri sastanaka i okruglih stolova kada je ova tematika u pitanju u periodu od kada je projekat započet.