FREI

03 maj 2012

Na trećem sajmu  nekretnina i investicija – FREI održanom u Budvi u hotelu „Maestral“  23-25 Aprila opština Tivat je imala vrlo zapažen nastup kroz izlaganje Predsjednika opštine g-dina Miodraga Kankaraša na temu „ Mediteranska prepoznatljivost Tivta“ i video prezentaciju predstavljenu od strane Tatjana Jelić - Sekretara Sekretarijata za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Tivat. Na pomenutim izlaganjima Tivat je predstavljen kroz tri epohe-prošlost, sadašnjost i budućnost uz elaboraciju do sada realizovanih projekata na teritoriji naše opštine i planiranih investicija.

post slika