Krašići zona 2 naselje Maslinjak

25 dec 2009

Geodetska podloga sa granicom plana – opširnije PDF (546 KB)

Plan namjene površine – opširnije PDF (670 KB)

Plan regulacije i parcelacije –  opširnije PDF (945 KB)

Plan regulacije i parcelacije sa namjenom površina -  opširnije PDF (789 KB)

Urbanističko riješenje saobraćajnih površina –  opširnije PDF (3,29 MB)

Plan elektotehničkih instalacija -  opširnije PDF (591 KB)

Plan hidrotehničkih instalacija-  opširnije PDF (549 KB)

Plan ozelenjavanja –  opširnije PDF (1,24 MB)

Plan telekomunikacione mreže –  opširnije PDF (793 KB)