KURS SAMOODBRANE ZA ŽENE –OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

20 nov 2012

Opština Tivat u saradnji sa Ministarstvom pravde I ljudskih prava – Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti i Misijom  OEBS-a u Crnoj Gori  pokrenuli su I ove godine  kampanju „16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja nad ženama”.
Opština Tivat jedna je od opština koja se pridružila kampanji nizom aktivnosti.Prva aktivnost je organizovanje  dvodnevnog Kursa samoodbrane za žene u  Trening centru AIKIDO Kluba Tivat čiji treneri će građanke učiti osnovama samoodbrane čime će opština Tivat  obilježiti Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama I samim tim otpočeti kampanju .
Međunarodna kampanja  promoviše eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama. U Crnoj Gori, kampanja ima za cilj podizanje svijesti o ovom problemu i podsticanje  nadležnih organa i javnost da učestvuju u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

post slika