KVIZ ZNANJA „ZNAM ŠTA HOĆU – DROGU NEĆU“

28 mar 2017

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja i Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti u saradnji sa tivatskim školama organizuju kviz znanja „Znam šta hoću – drogu neću“. U kvizu će učestvovati učenici VII, VIII, i IX razreda osnovnih škola „Drago Milović“ i „Branko Brinić“ i učenici I i II razreda SMŠ „Mladost“.
Selektivni dio takmičenja startuje već krajem ovog mjeseca, pa će se od ukupno 27 ekipa birati 6 najboljih, koje ulaze u veliko finale planirano za 11. april.
Kviz je osmišjen tako da na prijemčiv način djecu uvede u oblast prevencije bolesti zavisnosti, da ih edukuje i motiviše da budu proaktivni u istoj. Opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, organizuje niz aktivnosti sa ciljem aktuelizovanja pitanja bolesti zavisnosti i otvorena je za rad sa djecom i mladima.