„M: TEL“ D.O.O. – IZGRADNJA HIBRIDNE OPTIČKO-KOAKSIJALNE MREZE

22 dec 2016

Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat - dalje

Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat - dalje


Obavještenje o javnoj raspravi - dalje

Elaborat - dalje


Obavještenje o podnošenju zahtjeva - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - dalje