„M: TEL“ D.O.O. – IZGRADNJA HIBRIDNE OPTIČKO-KOAKSIJALNE MREZE

22 dec 2016

Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat – dalje

Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat – dalje


Obavještenje o javnoj raspravi – dalje

Elaborat – dalje


Obavještenje o podnošenju zahtjeva – dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja – dalje