MAJ 2018

29 maj 2018

 

 

- 28.05.2018 - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Bubanja Zoran - br. 0101-464-209/14-1

- 28.05.2018 - Ugovor o zakupu privremene lokacije_Adamović Nenad - br. 0101-464-209/15-1

- 28.05.2018 - Ugovor o zakupu terase_"Montenegrino" D.O.O. - br. 0101-464-209/18-1

- 28.05.2018 - Ugovor o zakupu terase_"Fina Priča" - br. 0101-464-209/17-1

- 11.05.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

- 11.05.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Strahinja Đurović - br. 0101-444-405

- 11.05.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"KNJAZ" d.o.o. - br. 0101-444-407

- 11.05.2018 - Ugovo o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Brank Štilet - br. 0101-444-406

- 07.05.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"MORE GORA 128" d.o.o. - br. 0101-444-386

- 07.05.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_" C INVESTMENT" d.o.o. - br. 0101-444-387

- 07.05.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Samarina Alena - br. 0101-444-388

- 07.05.2018. - Ugovor za pružanje usluga_Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - Podgorica - br. 0101-404-343/5

- 07.05.2018. godine - Ugovor o pružanju usluga_Univerzitet Crne Gore - Elektrotehnički fakultet Podgorica - br. 0101-404-351/5

- 04.05.2018. godine - Ugovor za pružanje usluga_VM KOD - br. 0101-404-341/7