MATERIJALNI PROPISI – SKUPŠTINA OPŠTINE

11 jun 2013

 

  • STATUT OPŠTINE TIVAT
  • PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT
  • Poslovnik Skupštine opštine Tivat – WORD
  • Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Tivat – WORD   PDF
  • Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave  – WORD PDF
  • Odluka o mjesnim zajednicama –  WORD
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova – WORD
  • Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova – WORD
  • Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama – PDF