MATERIJALNI PROPISI – PREDSJEDNIK OPŠTINE

11 jun 2013

 

 • Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou za period od 2018 - 2021 - PDF
 • Uputstvo o stavljanju van snage uputstva br. 0101-030-109 od 10.02.2017. godine - PDF
 • ODLUKA o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Tivat - PDF
 • Odluka o video nadzoru - PDF
 • RJEŠENJE - Imenovanje članova Komisije za žalbe - dalje
 • Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat  - dalje
 • Pravila o kućnom redu - PDF
 • Odluka o korišćenju kartice za evidentiranje prisutnosti na poslu - dalje
 • IT politike i procedure - PDF
 • Procedura o načinju korišćenja godišnjeg odmora - dalje
 • Procedura za objavljivanje sadržaja na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat - PDF
 • Procedura za korišćenje multifunkcionalnog uređaja u Opštini Tivat - PDF
 • Odluka o uslovima i načinu korišćenja sala od strane trećih lica - dalje
 • Interno uputstvo za rezervaciju i korišćenje sala - PDF
 • Interno uputstvo za izdavanje putnih naloga i održavanje službenih vozila - PDF
 • Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u svojini Opštine Tivat - PDF
 • Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat - dalje
 • Odluka o dodjeli vozila na korišćenje Službi zaštite i spašavanja - dalje
 • Odluka o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještemika opštine Tivat - dalje
 • Odluka o pristupanju izradi Opstinškog razvoja kulture za period od 2015 do 2020 godine - dalje
 • Odluka o pristupanju izradi Opstinškog razvoja sporta za period od 2015 do 2020 godine - dalje
 • Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Tivat - dalje