MIŠLJENJA – DUP SELJANOVO

14 maj 2013

1 Agencija za elektronske komunikacije i postans djelat - Misljenje na Nacrt DUP Seljanovo - dalje

2 JP Komunalno - Misljenje na nacrt DUP Seljanovo- dalje

3 EPCG - Misljenje na Nacrt DUP Seljanovo- dalje

4 JP Vodovod - Misljenje -Nacrt DUP Seljanovo- dalje

4.2 JP vodovod i kanal - Misljenje na izmjenjeni nacrt DUP Seljanovo- dalje

5 JP Regionalni vodovod - Mišljenje - Nacrt DUP Seljanovo- dalje

6 VodaCom - Misljenje na nacrt DUP Seljanovo- dalje

7 Sekret za kom stam posl i saobrac - Misljenje - Nacrt DUP Seljanovo- dalje

8 Ministar odbrane - Nacrt DUP Seljanovo- dalje

9 Ministar odrz razvoja i turizma Mišljenje Nacrt DUP Seljanovo- dalje

11 Ministarstvo Sektor za upravljanje prostorom - Mišljenje Nacrt DUP seljanovo- dalje

12 Uprava za zast kulturnih dobara - Misljenje - Nacrt plana DUP Seljanovo- dalje

13 Direkcija za saobracaj - Misljenje - Nacrt DUP Seljanovo- dalje

14 Ministarstvo održivog razvoja i turizma - dalje